Převody nemovitostí, nájmy, SVJ

V rámci své advokátní praxe poskytuji kompletní právní servis ohledně převodu nemovitostí. Klientům připravím veškeré potřebné smlouvy, na kterých klientům rovnou úředně ověřím jejich podpisy, pro bezpečné vypořádání kupní ceny pak klientům zajistím advokátní úschovu finančních prostředků. Spolupracuji nejen s realitními makléři, nýbrž i s běžnými občany. Bližší informace tykající se společenství vlastníků jednotek, bytových družstev, bytových nájmů a nemovitostí naleznete ma mé tematické webové stránce Nemovitosti & byty zde:

Smluvní agenda

 • Kupní a darovací smlouvy k převodu vlastnického práva k nemovitostem.
 • Zástavní smlouvy k nemovitostem.
 • Služebnosti a reálná břemena (dříve věcná břemena).
 • Vypracování smluv o vložení nemovitosti do základního kapitálu společnosti
 • Vypořádání společného jmění manželů k nemovitosti.
 • Vypracování návrhů na povolení vkladu do katastru nemovitostí včetně zastupování v řízení
 • Bytové nájmy, nájmy nemovitostí a pacht.
 • Možnost využití advokátní úschovy a ověřování podpisů.

Společenství vlastníků

Bytová družstva

 • Sporná agenda včetně zastupování u soudu.
 • Smluvní agenda (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, individuální dle přání klienta).
 • Převody nemovitostí včetně návrhu na vklad, úschovy a ověření podpisů. Bytové nájmy.
 • Založení a změny ve společenství vlastníků jednotek / družstva / spolku.
 • Problematika náhrady škody.
 • Problematika výpovědí a okamžitého zrušení pracovního poměru u zaměstnance.

Novostavby

 • Zápis nových staveb do katastru nemovitostí
 • Zápis rozestavěných staveb do katastru nemovitostí
 • Vypracovaní prohlášení vlastníka budovy.
 • Vypracování smluv o výstavbě.

V případě Vašeho zájmu o právní služby mi napište mail nebo mne kontaktujte osobně. Vaše dotazy rovněž zodpovím i prostřednictvím zprávy

Mé další webové stránky

Advokát informuje spotřebitelé, že orgánem pro mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora  – www.cak.cz
Autorem letecké fotografie Kostela Nanebevzetí Panny Marie je Ing. Zdeněk Fiedler